Levitra s alkoholem nebo s jídlem

Levitra s alkoholemLevitra originál se v České republice prodává od podzimu 2003. Přípravek vstoupil do řady nejefektivnějších přípravků první volby v léčbě erektilní dysfunkce – perorálních selektivních inhibitorů PDE-5 (např. Viagra, Cialis). Levitra má vynikající léčebný profil a je pacienty dobře snášen. Přípravek Levitra s účinnou látkou vardenafil vede k signifikantnímu zlepšení erekce v 80% případů.

Již po prvním podání přípravku Levitra muži jsou schopni provést kvalitní sexuální akt. Ve většině případů při dalším podání dávku Levitry postupně snižují, zatímco se doba účinnosti léku nesnižuje.

Levitra s alkoholem

Výrobce přípravků Levitra si dobře vědomý světových statistik požívání alkoholických nápojů. Je těžké si představit intimní setkání bez dobrého vína. V malých dávkách působí alkohol povzbudivým efektem, přináší relaxaci a zlepšuje náladu. Přijímání alkoholu (cca 40ml alkoholu pro muže o hmotnosti 70 kg) v kombinaci s Levitrou nevyvolal nežádoucí účinky. Nicméně kombinace Levitry a velkých dávek alkoholu nebyla testována hlediska bezpečnosti, proto je to rizikové pro zdraví. Pijte s mírou, když plánujete vzít pilulku Levitry.

Ve schváleném příbalovém letáku přípravku Levitra originál není žádné varování o užití Levitra s alkoholem, i když byly provedeny určité klinické studie interakce mezi vardenafilem a alkoholem. Vypadá to tak, že Levitra s alkoholem v mírném množství je bezpečnou kombinací.

Tady výňatek z letáku ohledně kombinaci Levitra s alkoholem: „Při užití vardenafilu (20 mg potahované tablety) s alkoholem (průměrná maximální hladina alkoholu v krvi 73 mg/dl) neprohluboval vardenafil účinek alkoholu na krevní tlak a tepovou frekvenci a farmakokinetika vardenafilu nebyla ovlivněna.“ Farmakokinetika vardenafilu Levitra originál 20 mg nebyla ovlivněna požitím alkoholu v mírné dávce.

Levitra s jídlem

Můžete užívat přípravek Levitra s jídlem nebo nalačno – to nemá vliv na účinnost jeho aktivní složky vardenafil. Umírněné množství netučného jídla, malé dávky ahkolohu nemají vliv na vstřebávání tohoto léku. Pokud je Levitra originál užita po těžkém nebo tučném jídle, může být nástup účinku oddálen. Vzhledem k tomu, pokud chcete vzít Levitra s jídlem, dejte si raději ryby s rýží a zeleninu či salát, než řízek s hranolky. Pozor na grapefruitovou šťávu! Může ovlivnit účinek tohoto přípravku.

Další výňatek z létaku Levitra originál: „Při užití přípravku Levitra po tučném jídle (s obsahem 57 % tuku) dochází ke snížení rychlosti absorpce se zvýšením mediánu tmax o 1 hodinu a průměrným snížením Cmax o 20 %. AUC vardenafilu není ovlivněna. Při užití po jídle s obsahem 30 % tuku nejsou v porovnání s užitím nalačno rychlost a rozsah absorpce (tmax, Cmax a AUC ) ovlivněny“.

Shrneme-li závěry, se kterými nás tento článek seznámil, je možné říci, že Levitra originál může být užita bez ohledu na množství a čas jídla. Důležitou podmínkou je vyvarování se konzumace těžkým a tučným jídlům. Přípravek Levitra originál je kompatibilní s alkoholem v rozumných dávkách, což je jeho hlavní konkurenční výhodou před podobné přípravky.

Levitra nežádoucí účinky

Přípravek Levitra na zlepšení erekce je ověřen nejen časem, ale i pacienty s poruchami erekce různé formy a etiologií.

V klinických studiích Levitra s účinnou látkou vardenafil ukázala svojí vysokou účinnost, která výrazně předčí jiné přípravky ze skupiny inhibitorů PDE-5.

Účinnost Levitry u pacientů s erektilní dysfunkcí všech stupňů byla v 85% případů. Léčba erektilní dysfunkcí u nemocných cukrovkou byla úspěšná v 71% případů, u pacientů s těžkou formou impotence v 72% případů. Kromě vynikajících léčebných účinků může při užívání vardenafilu docházet ke vzniku nežádoucích účinků, o kterých je také důležité vědět. Zastavíme se tentokrát u tématu Levitra nežádoucí účinky, které se mohou objevit, ačkoli většina mužů vardenafil velmi dobře toleruje. Vardenafil má nízké procento nepříznivých účinků (< 2%).

Levitra (vardenafil) byla důkladně studována v klinických studiích u více než 4500 pacientů. V těchto studiích se dokumentovaly vedlejší účinky vardenafilu. Nejčastější nepříznivá odezva na tento lék je bolest hlavy, která se může objevit u více než jednoho z deseti uživatelů. Přibližně u jednoho z dvaceti uživatelů může dojít ke zčervenání tváří, rýmě, zažívacím obtížím nebo závratím.

Méně časté nežádoucí účinky Levitra

V průběhu klinických studií bylo zaznamenáno mnoho dalších vedlejších účinků, které se vyskytly u méně než 1 ze 100 pacientů během užívání léku Levitra. Nedá se však přesně říci, zda byly vyvolány podáním vardenafilu nebo něčím jiným. Některé z těchto možných nežádoucích účinků Levitra zahrnují: ospalost, poruchy spánku, otok kůže, citlivost na světlo, zvonění v uších, bušení srdce, dušnost, zarudnutí očí, vyrážka, sucho v ústech, průjem, nevolnost, pálení žáhy. V podstatě lék Levitra je dobře snášen a uvedené vedlejší účinky se objevují vzácně. Aby nedošlo k závažným nežádoucím účinkům nebo komplikacím je nutné konzultovat s lékařem užívání Levitry nebo jiných léčiv ze skupiny inhibitorů PDE-5. Lékař by měl pacientovi provést vyšetření a srozumitelně poučit o správném užívání léku.

Je třeba poznamenat, že u pacientů, kteří si přípravek Levitra už vícekrát aplikovali, vedlejší účinky se mohou projevit v postupně se stále zmenšující frekvenci. Během klinických studiích u 8,5% nově léčených Levitrou (dávka 10 mg vardenafil) pacientů se vyskytly bolesti hlavy, u 11% - zarudnutí v obličeji. Pouze 1,4 procenta pacientů opustilo léčbu vardenafilem z důvodu eventuálních nežádoucích účinků.

Shrneme-li výsledky dostupných klinických studií, dojdeme k zjištění, že Levitra je velmi efektivní přípravek na poruchy erekce bez ohledu na jejích příčinu a závažnost. Účinná látka Levitry vardenafil má příznivý bezpečnostní profil a je velmi dobře tolerován.

Zdraví muže Erektilní Dysfunkce