Preparacie Cialis

Cialis jest lekiem na potencję, produkowanym przez firmę farmaceutyczną Eli Icos. Chociaż działanie preparatu Cialis jest bardzo zbliżone do działania popularnego preparatu Viagra - oba produkty powodują, że potencja członka jest zwiększona poprzez jego większe ukrwienie – to składnik czynny w obu przypadkach jest inny. Dla preparatu Viagra jest to Sildenafil Citrate, natomiast w przypadku Cialis jest to Tadalafil. Różnica w składniku czynnym powoduje różny czas działania obu specyfików, dla preparatu Viagra jest to około 4 godziny, natomiast dla preparatu Cialis może dojść nawet do 48 godzin.

Tabletki Cialis mają kształt małej łezki, są koloru żółtego, lekko wpadającego w pomarańcz. Po jednej stronie tabletki widnieje napis „C20”, gdzie „C” oznacza, że ta tabletka to Cialis, a „20”, że znajduje się w niej 20 mg substancji czynnej Tadalafil.

Cialis to preparat, który pojawił się na rynku już po pojawieniu się na nim preparatu Viagra i otrzymał przydomek „Super Viagra”. Genezą tego przydomka jest to, że Cialis działa znacznie dłużej od Viagra. Oczywiście, faktyczny czas działania Cialis jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji kiażdego mężczyzny, jednakże przyjmuje się, że działa on od 36 godzin do nawet 48 godzin. Tylko w sporadycznych przypadkach działanie może ograniczyć się do 24 godzin.

Preparat Cialis nie powinien być zażywany przez mężczyzn bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W szczególności, mężczyźni z chronicznymi problemami układu krwionośnego, z problemami nerek lub wątroby, powinni bezwzględnie udać się do lekarza przed zażyciem preparatu Cialis.

 Preparacie Cialis

Cialis jest oryginalnym preparatem na potencję produkowanym przez firmę farmaceutyczną Lilly ICOS Limited. Preparat można kupić w postaci tabletek o następujących zawartościach substancji czynnej Tadalafil:
- Cialis 2,5 mg,
- Cialis 5 mg,
- Cialis 10 mg,
- Cialis 20 mg.

Preparat Cialis stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji, czyli całkowitego lub częściowego braku wzwodu członka u mężczyzn lub jego utraty podczas stosunku. Substancja czynna Tadalafil, będąca w składzie tabletek Cialis powoduje zwiększenie potencji u mężczyzn poprzez większe ukrwienie członka, co powoduje większą łatwość w osiąganiu i utrzymania wzwodu prącia (erekcji) w stopniu wystarczającym dla zaspokojenia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Preparat Cialis nie jest afrodyzjakiem i podstawowym warunkiem skuteczności jego działania jest stymulacja seksualna.

Zazwyczaj, zalecaną dzienną dawką preparatu Cialis jest 10 mg, którą przyjmuje się razem z posiłkiem lub bez posiłku, co najmniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem aktywności seksualnej. Dawka 10 mg może zostać zwiększona do 20 mg u tych mężczyzn, u których odpowiedź organizmu na dawkę 10 mg nie jest wystarczająca (mężczyzna nie osiąga pełnego wzwodu lub wzwód mija zanim osiągnięty zostanie orgazm) oraz nie ma znaczących efektów ubocznych stosowania preparatu Cialis.

Maksymalna, dzienna dawka jaka jest zalecana zalecana to 20 mg. Nawet stosując tabletki Cialis 10 mg, nie należy zażywać ich częściej niż jeden raz na dobę. Natomiast stosowanie nieprzerwanie dawki 20 mg preparatu Cialis nie jest zalecane.

Substancją czynną preparatu Cialis jest Tadalafil, który należy do grupy środków farmaceutycznych zwanych inhibitorami fosfodiesterazy 5 – w skrócie PDE5. Działanie substancji czynnej Tadalafil polega na hamowaniu enzymu fosfodiesterazy, który w normalnych warunkach powoduje rozpad cyklicznego GMP – w skrócie cGMP. Podczas stymulacji seksualnej, substancja cGMP jest produkowana w prąciu powodując rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych i pozwalając na zwiększony dopływ krwi, a to właśnie zwiększony dopływ krwi do ciał jamistych powoduje erekcję u mężczyzn. Poprzez zahamowanie rozpadu substancji cGMP, preparat Cialis pozwala mężczyźnie osiągnąć prawidłowy wzwód członka.

Preparat Cialis został zatwierdzony przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Komitet ten uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Cialis przewyższają znacznie ryzyko związane z leczeniem mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Cialis do obrotu, a 12 listopada 2002 rorku, Komisja Europejska przyznała firmie Lilly ICOS Limited pozwolenie na dopuszczenie preparatu Cialis do sprzedaży terytorium całej Unii Europejskiej.

Często powtarzanym przesądem jest to, że wzwód członka u mężczyzny następuje w sposób niejako automatyczny – wystarczy zażyć tabletkę Cialis i to powinno wystarczyć. Otóż tak nie jest! Do osiągnięcie erekcji członka niezbędna jest stymulacja seksualna i bez niej wzwód nie wystąpi.

Preparat Cialis badano na grupie 1328 pacjentów, przy czym przeprowadzono w sumie 6 oddzielnych badań. Jedno z nich obejmowało jedynie mężczyzn, u których zdiagnozowana została cukrzyca. Kolejnym trzem badanym grupom mężczyzn podawano preparat Cialis codziennie przez okres od od 12 do 24 tygodni. W tych badaniach uczestniczyło w sumie 853 pacjentów.

We wszystkich przeprowadzonych badaniach zaobserwowane rezultaty działania preparatu Cialis porównywano do efektów działania placebo, czyli inaczej mówiąc – do leczenia za pomocą podawania obojętnych w działaniu substancji. Głównym wskaźnikiem skuteczności działania preparatu Cialis była zdolność badanych mężczyzn do uzyskania, a następnie utrzymania erekcji. Informacje o osiąganych rezultatach zapisywane były indywidualnie przez badanych w dwóch kwestionariuszach wypełnianych w domu.

Bez jakichkolwiek wątpliwości można stwierdzić, że uzyskano znacznie korzystniejsze rezultaty przy stosowaniu preparatu Cialis niż miało to miejsce w przypadku podawania placebo. I tak, przykładowo w jednym z kwestionariuszy wypełnianych przez pacjentów, w którym mogli oni przyznać maksymalnie do 30 punktów, faktyczna średnia ilość punktów wyniosła odpowiednio 22,6 dla preparatu Cialis 10 mg oraz 25,0 dla preparatu Cialis 20 mg. Natomiast w przypadku podawania placebo średnia ta wyniosła około 15,0 punktów.

W przeprowadzonych badaniach, ogółem 81% pacjentów, którzy zażywali Cialis 10 mg lub 20 mg zgłosiło poprawę erekcji, a tych, którzy stosowali placebo i zgłosili poprawę erekcji było tylko 35% pacjentów. Również pacjenci przyjmujący preparat Cialis w mniejszych dawkach, czyli 2,5 mg oraz 5 mg, również zgłaszali poprawę w osiąganiu wzwodu, w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo.

Przeciwwskazania w zażywaniu Cialis

Jak w przypadku każdego preparatu farmaceutycznego, tak w przypadku preparatu Cialis, istnieje pewne ryzyko związane z jego stosowaniem. Najczęstszym działaniem niepożądanym, występującym, u około 1 pacjenta na 10, to ból głowy i krótkotrwała niestrawność. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy w pierwszej kolejności zmniejszyć dawkę preparatu Cialis o połowę. Jeśli opisane powyżej dolegliwości nie ustąpią, to dawka preparatu powinna być ponownie zmniejszona o połowę, z ewentualnym zmniejszeniem częstotliwości jego stosowania. Jeśli i to nie pomoże, to zaleca się zaprzestanie stosowania preparatu Cialis, ewentualnie należy zgłosić się do lekarza po dalsze wytyczne.

Preparatu Cialis nie powinien być stosowany przez osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość z możliwymi wystąpieniami uczulenia na skórze na substancję czynną zawartą w tabletkach, czyli Tadalafil. Również w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników pomocniczych preparatu, zażywanie preparatu powinno być zaniechane, z równoczesną wizytą u lekarza specjalisty.

Tabletek Cialis nie powinni przyjmować mężczyźni, u których aktywność seksualna nie jest wskazana, na przykład ze względu na przebyte choroby lub aktualny stan zdrowia. Preparatu Cialis nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanego niedokrwieniem przedniego neuropatycznego nerwu wzrokowego, co skutkuje zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (angielski skrót NAION).

Nie jest wskazane przyjmowanie preparatu Cialis z azotanami, czyli lekami stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej. Indywidualnie dla każdego pacjenta, lekarz winien rozważyć potencjalne korzyści z leczenia zaburzeń aktywności seksualnej u mężczyzn z ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. W szczególności, preparatu Cialis nie powinni zażywać mężczyźni, u którzy w ostatnich 3 miesiącach wystąpił zawał serca, lub którzy w ostatnich 6 miesiącach przebyli udar mózgu, lub którzy aktualnie cierpią na wysokie ciśnienie krwi lub zaburzenia pracy serca (nieregularne bicie serca). W żadnym z wymienionych wyżej przypadkach nie przeprowadzono badań klinicznych pacjentów, dlatego nie wiadomo jak niebezpieczne może być w takich przypadkach stosowanie preparatu Cialis.

Preparat Cialis może być zażywany raz na dobę przez mężczyzn, u których nie występują efekty uboczne, ale zalecana dawka w takiej sytuacji to 5mg dziennie. W przypadku gdy lekarz zauważy niekorzystny wpływ na organizm, może on zalecić zmniejszenie dawki Cialis do 2,5 mg – wszystko uzależnione jest od tolerancji organizmu danego mężczyzny na substancję czynną preparatu. W przypadku codziennego stosowania, dobrze jest przyjmować tabletki Cialis o podobnej porze dnia, a trafność danej dawki winna być poddawana regularnej ocenie przez lekarza.

Mężczyźni, którzy cierpią na poważne niewydolności pracy nerek lub wątroby nie powinni zażywać więcej niż 10 mg w jednej dawce. Osoby takie nie powinny również stosować preparatu Cialis codziennie. Dokładna częstotliwość, z jaką pacjenci tacy mogą stosować Cialis powinna być ustalona przez lekarza. Mężczyźni z zaburzeniami pracy wątroby lub nerek powinni zostać poddani badaniom korzyści nad ryzykiem stosowania preparatu Cialis. Cialis bez recepty

Pamiętaj, przed decyzją o rozpoczęciu kuracji za pomocą preparatu Cialis skontaktuj się z lekarzem specjalistą!