Witamina C może redukować ryzyko udaru

Witamina CKorzyści wywierane przez Witaminę C na układ immunologiczny od dawna są bardzo dobrze znane i udokumentowane.

Witamina C wywiera istotny wpływ na zdrowie całego organizmu oraz jego walkę z infekcjami, bakteryjnymi jak i wirusowymi. Ostatnie badania potwierdziły po raz kolejny, dlaczego warto zapewnić sobie jej optymalny poziom.

Udar oraz witamina C

Na niedawnym dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego, zaprezentowano wyniki francuskich badań, które wykazały, że osoby, które posiadały optymalny poziom witaminy C wykazywały istotne zmniejszenie ryzyka krwotocznego udaru w stosunku do osób, których poziom witaminy C był zmniejszony lub wyraźnie niski. Krwotoczny udar występuje rzadziej, niż udar niedokrwienny, jednak ryzyko zgonu w jego wypadku jest zdecydowanie większe.

Dr. Stephane Vannier, z francuskiego "Pontchalilou University Hospital", która kierowała badaniami wskazała, że wykazały one wyraźny związek pomiędzy niskim poziomem witaminy C a zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu udaru krwotocznego. Wskazała, również na inne czynniki zwiększające to ryzyko jak: nadwaga, wysokie ciśnienie krwi oraz nadmierne spożycie alkoholu.  

Wyniki francuskich badań są jednoznaczne

Dr. Vannier, wraz z zespołem poddała badaniom 130 osób. Połowa z badanych osób nie miała nigdy udaru, podczas gdy druga połowa była po udarze. Spośród wszystkich 130 osób, 45 procent miało poziom witaminy C sklasyfikowany jako bardzo niski. Kolejne 45 procent uczestników badań posiadało optymalny poziom witaminy C. Z tego 65 osób, które nigdy nie miały udary, posiadało optymalny poziom witaminy C.

Coraz więcej badań wskazuje na związek pomiędzy witaminą C a udarem

Choć francuskie badania są jeszcze nowe i nie zostały jeszcze całkowicie zakończone, potwierdzają je wcześniejsze badania innych uczonych, którzy wyciągnęli podobne wnioski. Badania na "University of Cambridge" z 2008 roku wykazały, że uczestnicy z wysokim poziomem witaminy C w ich krwi wykazywali 42 procentowe zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru.

Kolejne badania z 1995 roku opublikowane w British Medical Journal przeprowadzone wśród starszych osób, wykazały, ze te których poziom witaminy C był niski, wykazywały wyższe ryzyko udaru.

Niedawno zakończone zostały, również 20 letnie badania przeprowadzone w Japonii. Dr. Tetsuji Yokoyama, epidemiolog, który kierował badaniami, stwierdził, iż badania wykazały, że optymalny poziom witaminy C ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka wszystkich rodzajów udarów, wliczając w to te występujące najczęściej.  U większości z ponad 2100 uczestników japońskich badań, którzy byli w grupie osób posiadających niski poziom witaminy C stwierdzono zdecydowanie, częstsze występowanie udarów.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania, które wskazują na korzyści z optymalnego poziomu witaminy C, wydaje się sensowne aby zapewnić sobie dodatkową porcję owoców i warzyw o ile to możliwe. Mężczyźni potrzebują co najmniej 90 miligramów a kobiety 75 miligramow witaminy C dziennie.