Preparat Levitra

Preparat Levitra jest produktem niemieckiej firmy farmaceutycznej Bayer. Przeznaczony jest on dla mężczyzn, u których występują zaburzenia erekcji członka w postaci całkowitego braku wzwodu lub jego utraty w trakcie odbywania stosunku seksualnego.

Substancją czynną preparatu Levitra jest Vardenafil, którego działanie objawia się zwiększonym ukrwieniem ciała jamnistego członka. Levitra nie jest afrodyzjakiem. U mężczyzn, którzy zażyli preparat Levitra wzwód nie wystąpi bez pobudzenia seksualnego.

Vardenafil, substancja czynna preparatu Levitra, rozpoczyna swoje działanie około 30 minut od zażycia tabletki. Czas działania Levitra trwa około 12 godzin, czyli jest dłuższy od czasu działania preparatu Viagra (oraz preparatów generycznych Kamagra w tabletkach i Kamagra w żelu), natomiast krótszy od działania prepratu Cialis (oraz jego preparatu denerycznego Tadalis). Levitra 20mg cena

Zażycie preparatu Levitra może nieść za sobą nieporządane skutki uboczne, takie jak:

+ bóle głowy,
+ zaczerwienienie twarzy,
+ zaburzenie dopływu krwi do gałek ocznych.

Dlatego przed decyzją o stosowaniu preparatu Levitra, jako środka na zwiększenie potencji, konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty.

Levitra jest preparatem wspomagającym osiągnięcie erekcji u mężczyzn. Producentem preparatu Levitra jest znana niemiecka firma farmaceutyczna BAYER.

Levitra występuje w postaci powlekanych tabletek i może zawierać 5 miligramów, 10 miligramów lub 20 miligramów substancji czynnej Vardenafil, w postaci chlorowodorku trójwodnego. Ponadto, w tabletce znajdują się substancje pomocnicze. W rdzeniu tabletki znajduje się krospowidon, stearynian magnezu, mikrokrystaliczna celuloza oraz koloidalny dwutlenek krzemu. Ponadto, w otoczce tabletki, czyli w tym w co tabletka jest powlekana, znajdują się:

Makrogol 400, hypromeloza, dwutlenek tytanu E171, żółty tlenek żelaza E172 oraz czerwony tlenek żelaza W172. Tabletki Levitra nie wymagają jakiegoś specjalnego sposobu ich przechowywania, ale wiadomo - najlepiej w suchym i w miarę chłodnym miejscu, ale nie w lodówce!

Levitra jest środkiem farmaceutycznym stosowanym do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Zaburzenia erekcji mogą być oczywiście różne, natomiast przyjmuje się generalnie, że jest to niezdolność mężczyzny do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do pozytywnego ukończenia stosunku płciowego. Preparatu nie wolno podawać ani zażywać poniżej 18 roku życia. Nie jest on również przeznaczony dla kobiet, w przypadku których zażycie nie powinno spowodować żadnego efektu, ale ponieważ preparat na kobietach testowany nie był, więc ostateczne skutki uboczne jego niałania nie są znane.

Aby preparat Levitra mógł zadziałać, konieczna jest stymulacja seksualna. Oznacza to, że samo zażycie tabletki Levitra nie spowoduje u mężczyzny wzwodu członka. Vardenafil jest wyłącznie czynnikiem wspomagającym erekcję, a nie jest afrodyzjakiem, który by sam z siebie działał na potencję mężczyzny.

W przypadku mężczyzn w średnim wieku oraz młodych mężczyzn mających problemy z potencją, zaleca się stosowanie dawki Levitra 10 mg, przyjmowanej od 25 do 60 minut przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Oczywiście organizm każdego mężczyzny jest inny, więc w zależności od skuteczności leku oraz tolerancji organizmu na lek, dawkę Levitra można zwiększyć do 20 mg lub zmniejszyć do 5 mg.

Maksymalna, jednorazowa zalecana dawka wynosi 20 mg, przy czym dawka ta nie powinna być przekraczana w czasie jednej doby. Preparat Levitra najlepiej zażyć podczas spożywania posiłku, ale nie jest to konieczne.

Teoretycznie, połknięcie tabletki Levitra na czczo powinno spowodować szybsze jej przyswojenie, a przez to i szybsze zadziałanie substancji czynnej Vardenafil. Początek działania preparatu Levitra może być opóźniony, jeżeli lek przyjmuje się razem z posiłkiem wysokotłuszczowym.

Ponieważ współczynnik oczyszczania (tzw. klirens, określany jako objęctość osocza krwi oczyszczonej z danej substancji w jednostce czasu) substancji Vardenafil jest obniżony u mężczyzn w podeszłym wieku, dlatego starsi mężczyżni, rozpoczynając stosowanie preparatu Levitra powinni rozpocząć od zażywania jednorazowo tabletek Levitra 5 mg. W zależności od osiągniętych efektów oraz od tolerancji organizmu na daną dawkę preparatu Levitra, można zwiększyć ją wpierw do 10 mg, ewentulanie później do 20 mg.

Również u mężczyzn, u których występują łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby, stosowanie preparatu Levitra należy rozpocząć od zmniejszonej dawki 5 mg. Jednakże w takim wypadku, jeśli organizm wykaże się tolerancją na preparat i jego skuteczność będzie widoczna, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg - nie należy u osób z zaburzeniami wątroby stosować dawki 20 mg.

W przypadku mężczyzn z łagodnymi lub umiarkowanymi problemami w czynnościach nerek nie ma potrzeby rozpoczynania stosowania preparatu Levitra w zmniejszonych dawkach - od razu można zacząć od przyjmowania tabletek 20 mg na dobę. Jednakże, jeśli u mężczyzny występują duże problemy w czynnościch nerek, to znaczy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 mililitrów na minutę (30 ml/min), to bezwzględnie należy rozpocząć stosowanie kuracji preparatem Levitra od dawki 5 mg i w zależności od tolerancji i skuteczności leku, można dawkę odpowiednio zwiększyć stosując tabletki Levitra 10 mg lub Levitra 20 mg.

W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu Levitra oraz inhibitora cytochromu CYP 3A4, zwanego popularnie erytromycyną, jednodniowa dawka substancji czynnej Vardenafil nie powinna być większa niż 5 mg i nie powinna być zwiększana nawet w przypadku dobrej tolerancji organizmu.

PRZECIWWSKAZANIA W PRZYJMOWANIU PREPARATU NA POTENCJĘ LEVITRA

Preparatu na potencję Levitra nie powinni stosować mężczyźni, u których występuje nadwrażliwość na substancję czynną Vardenafil (Wardenafil) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w tabletkach:

- krospowidon,
- stearynian magnezu,
- mikrokrystaliczną celulozę,
- koloidalny dwutlenek krzemu,
- Makrogol 400,
- hypromelozę,
- dwutlenek tytanu (E171),
- żółty tlenek żelaza (E172),
- czerwony tlenek żelaza (E172).

Ponadto, w przypadku stosowania w leczeniu w jakiejkolwiek postaci azotanów (nitratów) lub donorów tlenku azotu (takich jak na przykład azotyn amylu) nie wolno jednocześnie stosować Vardenafilu (Wardenafilu).

Preparat Levitra jest również niewskazany u mężczyzn, którzy utracili wzrok w jednym z oczu w wyniku neuropatii nerwu wzrokowego (poprzez niewydolność tętniczą przedniego nerwu), co określane jest w języku angielskim jako „non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, w skrócie NAION. Przyczyna utraty wzroku nie ma de facto tutaj znaczenia i niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5, czy nie.

Leków w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn również nie należy stosować u mężczyzn, u których nie jest wskazana aktywność seksualna (np. u mężczyzn z ciężkimi chorobami układu krążenia. Zalicza się tutaj takie choroby serca jak ciężka niewydolność serca 3-go lub 4-tego stopnia w skali New York Heart Association oraz niestabilnie działająca dławica piersiowa.

Preparatu Levitra nie przetestowano w pełni na pacjentach, którzy mają objawy jednej z poniżej wymienionych chorób:

- ciężka niewydolność wątroby (C w skali Child-Pugh),
- duża niewydolność nerek, która wymaga leczenia dializami,
- niedociśnienie tętnicze, czyli ciśnienie poniżej 90/50 mmHg,
- przebyty w ostatnich 6 miesiącach udar mózgu
- przebyty w ostatnich 6 miesiącach zawał mięśnia sercowego,
- niestabilna dławica piersiowa,
- rozpoznane wrodzone choroby zwyrodnieniowe siatkówki, w tym barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (łacińska nazwa: retinitis pigmentosa).

Dlatego ze stosowaniem preparatu Levitra w takich przypadkach należy się powstrzymać do czasu uzyskania konkretnych, sprawdzonych wyników badań klinicznych.

W przypadku mężczyzn powyżej 75 roku życia nie jest wskazane Jednoczesne stosowanie preparatu Levitra oraz inhibitorów cytochromu CYP3A4, występujących w postaci ketokonazolu oraz itrakonazolu (postać doustna). Podobnie sytuacja ma się z inhibitorami proteazy wirusa HIV (rytonawir i indynawir), ponieważ są one silnymi inhibitorami CYP3A4.

We wszystkich przypadkach, niezależnie od wieku mężczyzny oraz przebytych lub aktualnych chorób, przed podjęciem decyzji o leczeniu farmakologicznym za pomocą preparatu Levitra, należy przeprowadzić wywiad oraz badanie fizykalne. Pozwoli ono rozpoznać przyczyny ewentualnych zaburzeń erekcji oraz ustalić potencjalne możliwości leczenia tego schorzenia. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń potencji u mężczyzny, lekarz powinien zbadać stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta, ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się duży stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności serca. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku osób w podeszłym wieku.

Ponieważ Vardenafil (Wardenafil) ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, w szczególności ciała jamistego członka, ale również w nieznacznym stopniu innych naczyń krwionośnych, może to powodować łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku mężczyzn z zaburzonym odpływem krwi z lewej komory serca, ze zwężeniem aorty lub z przerostowym zwężeniem aorty, mogą oni być wrażliwi na działanie substancji rozszerzających naczynia krwionośne, w tym Vardenafil (Wardenafil). Nie powinni oni wtedy stosować inhibitorów fosfodiesterazy.

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji członka należy stosować z dużą ostrożnością u mężczyzn z anatomicznymi zniekształceniami prącia, na przykład ze skrzywieniem prącia, ze zwłóknieniem ciała jamistego członka lub z chorobą

Peyronie'go, czyli w przypadku gdy ciało jamiste jest częściowo stwardniałe, co może powodować zniekształcenia prącia w erekcji powodujące ból. Również u mężczyzn ze schorzeniami mogącymi predysponować wystąpienie priapizmu, w tym niedokrwistości sierpowato-krwinkowej, szpiczaka mnogiego czy białaczki, stosowanie preparatu Levitra należy ściśle monitorować.

Ponieważ nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania preparatu Levitra w połączeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji, dlatego nie zaleca się stosowania takich połączeń. Sugeruje się, by wpierw rozważyć możliwość innej terapii niż terapia za pomocą tabletek Levitra na problemy z potencją u mężczyzn.

Jednoczesne stosowanie preparatu Levitra z lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne może u niektórych pacjentów doprowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest tak, ponieważ oba te leki leki powodują rozszerzenie się naczyń krwionośnych. Dlatego u mężczyzn stosujących leczenie lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne, leczenie za pomocą preparatu Levitra powinno się rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki początkowej, czyli od tabletek Levitra 5 mg na dobę. W sytuacji, gdy mężczyzn stosuje tamsulozynę, tabletka Levitra może być przyjmowana niezależnie, czyli w dowolnym momencie. Jednakże, w przypadku równoczesnego stosowania innych leków blokujących receptory α-adrenergiczne, przy zażywaniu tabletki Levitra należy stosować odstęp czasowy pomiędzy oboma tymi lekami. To samo ma zastosowanie w drugą stronę, to znaczy, w przypadku, gdy mężczyzna przyjmuje już optymalną dla niego dawkę preparatu Levitra, to terapię lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki. Następnie można stopniowo zwiększać dawkę leków blokujących receptory α-adrenergiczne, monitorując czy nie zostało obniżone ciśnienie tętnicze krwi.

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu Levitra wraz z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4, takimi jak itrakonazol oraz stosowany doustnie ketokonazol, ponieważ może w takiej sytuacji dojść do znacznego zwiększenia stężenia substancji czynnej Levitra Vardenafil (Wardenafil) w osoczu. Również, może okazać się konieczne dostosowanie dawki preparatu Levitra w przypadku jednoczesnego stosowania go z erytromycyną, który jest lekiem będącym inhibitorem cytochromu CYP3A4.

Podczas badań klinicznych zauważono, że jednoczesne przyjmowanie preparatu Levitra oraz soku grapefruitowego może doprowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej Vardenafil (Wardenafil) w osoczu. Dlatego tabletek Levitra nie powinno się popijać sokiem grapefruitowym lub nektarem grapefruitowym.

Każdy mężczyzna, który zażywa tabletki Levitra, niezależnie od ilości substancji czynnej Vardenafil (Wardenafil) w nich zawartej, jeśli wystąpią u niego nagłe zaburzenia widzenia, to musi natychmiast przerwać przyjmowanie preparatu Levitra i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Badania in vitro na płytkach krwi pokazały, że substancja czynna Vardenafil (Wardenafil) nie wykazuje działania przeciw-agregacyjnego. Niemniej w dużych stężeniach, takich które w znacznym stopniu przewyższają stężenia terapeutyczne – czyli 20 mg, nasila się działanie przeciw-agregacyjne donora tlenku azotu nitroprusydku sodowego. U mężczyzn stosujących monoterapię preparatem Levitra, u tych, którzy stosują ją w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, czas krwawienia oraz krzepnienia krwi nie zostaje zmieniony. Jednakże brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu Levitra u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz u osób, u których występuje choroba wrzodowa żołądka. Dlatego zastosowanie tabletek Levitra u tych mężczyzn powinno być poprzedzone wnikliwą oceną stosunku ryzyka do korzyści wynikających z leczenia impotencji.